Cud nad Wisłą

W połowie sierpnia 1920 roku zdawało się, że zmartwychwstała dosłownie Polska ze  szponów zwyrodniałych Bolszewików i Niemców. Jedna Turcja stanęła w obronie a Czesi, Litwini, Niemcy nawet Anglia była wroga Polsce. Opis ten jest cytatem z "Kroniki Szkoły Ludowej w Kaszowie".

Przełom ery

Na przełomie starej i naszej ery w rejonie Jury coraz większy wpływ uzyskiwała kultura cieszyńska. W Giebułtowie znajduje się bardzo bogate stanowisko archeologiczne z tego okresu. Są w nim dowody rozległych kontaktów handlowych z prowincjami rzymskimi od Oceanu Atlantyckiego aż po Morze Czarne.

Kultura przeworska

Kultura ta zwinęła się w okresie pomiędzy II w.p.n.e a I wiekiem n.e. Nazwę przyjęła od cmentarzyska w Gaci koło Przeworska.Jest to ostatnią ze znacznych kultur archeologicznych występujących na naszym terenie.

Kultura łużycka

Kultura występująca na terenach: Łużyc, Polski, Słowacji północnych Moraw i części Ukrainy, między 1300 a 400 p.n.e. Nazwa jej pochodzi od cmentarzyska w miejscowości Hallstatt w Austrii).

Kultura Magdaleńska

Określana tym mianem jest przestrzeń dziejów od ok. 13 tys. rok p.n.e. do  11 tys. roku p.n.e. Ok. 13 tys. roku p.n.e. zaznacza się obecność kultury magdaleńskiej, znanej z Jaskini Maszyckiej znajdującej się w Dolinie Prądnika. Odkryto w niej bogaty inwentarz narzędzi kościanych, w części zdobionych ornamentem geometrycznym i symbolami ludzkiej płci, a także najstarsze na ziemiach polskich szczątki człowieka współczesnego noszące […]

Pradzieje – Paleolit górny

Paleolit górny trwał od ok. 40 tys. do ok. 14 tys. lat p.n.e.W okresie tym pojawiły się neoantropy (Homo sapiens fossilis) odpowiadające zarówno pod względem budowy fizycznej jak i potencjalnych możliwości umysłowych człowiekowi współczesnemu. Charakteryzował się zmiennym klimatem w zależności od ruchów lodowca. Gdy lodowiec nasuwał się na Europę, klimat oziębiał się (interglacjał), gdy się cofał, […]

Kaszowskie Tatary

Niejednokrotnie można się spotkać z określeniem Kaszowian tatarami. Być może jest tutaj ziarno prawdy mówiącej, że osiedlali się w Kaszowie Tatarzy ciągnący w roku 1241 na Śląsk. Wieść gminna niesie, że jako znawcy koni i kowalstwa byli niejako chętnie widziani we wsiach.

Dwór Kaszowski na początku XIXw

Dwór w Kaszowie zajęty został na rzecz utworzonego przez Austriaków „funduszu religijnego” przeznaczonego na cele kościelne. Potem od 1816 roku przeszedł w ręce Gliszczyńskich a następnie Żeleńskich. Najpierw Kryspina Żeleńskiego a potem jego syna Wita.