ZAPROSZENIE

ZARZˇD KLUBU LKS „KASZOWIANKA” KASZÓW ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW I WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO GRY W KLUBIE NA ZEBRANIE W NIEDZIELE 1 LIPCA 2007 R. O GODZINIE 16ºº W REMIZIE OSP KASZÓW (W SALI ZEBRAŃ).ZARZˇDPREZES

Szlakiem królowej Jadwigi

Ponad tysiąc dwieście osób z całej Polski wzięło udział w zjeździe szkół noszących imię Świętej Jadwigi Królowej. Barwny orszak wawelskiej pani z Rynku Głównego przemaszerował Drogą Królewską na Wawel. Jednym z organizatorów I Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół była Szkoła Podstawowa nr 2 w Kaszowie.

Dotacje na sport

Jedenaście klubów sportowych otrzyma dotacje z budżetu Gminy Liszki na realizację  zadań publicznych w zakresie kultury, sportu i promocji zdrowego stylu życia w 2007r. Łącznie na ten cel Gmina przeznaczy ponad 168 tys. złotych.

WNIOSKI O WZROT PODATKU AKCYZOWEGO

WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPEDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ. WNIOSKI WRAZ Z FAKTURAMI NALEZY SKLADAC OD 01.09.2007 R. DO 31.09.2007. FAKTURY MAJA BYC ZA OKRES OD 01.03.2007 DO 31.08.2007 R. OSOBA SKLADAJACA WNIOSEK MUSI BYC WLASCICIELEM GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB MOZE BYC DZIERZAWCA – (SKLADA OSWIADCZENIE DOTYCZACE DZIERZAWY – ZALACZNIK). MOZE […]

Kaszowscy furmani

Oprócz uprawy ziemi i hodowli zwierząt mieszkańcy Kaszowa zarabiali furmaństwem. Było to tradycyjne zajęcie mieszkańców naszej wsi. Jeszcze w średniowieczu wieś była zobowiązana do dostarczania furmanek dla potrzeb opactwa tynieckiego. W XIX w. woźniców z Kaszowa pracujących na zlecenie kupców krakowskich można było spotkać w Niemczech (jeździli m.in. Wrocławia, Lipska i Berlina). Wybudowanie linii kolejowej […]

1789 r. licytacja Kaszowa

Wieś Kaszów w drodze licytacji została sprzedana kasztelanowi buskiemu Żeleńskiemu i włączona do majątku noszącego nazwę klucza piekarskiego. Zmiana właściciela wsi nie przyczyniła się do poprawy stosunków społecznych w Kaszowie. W dalszym ciągu dochodziło do sporów, tym razem z dworem.

Rok 1786.

Na mocy konwencji zawartej z Austrią, Kaszów wraz z innymi wsiami należącymi dotąd do opactwa a leżącymi na lewym brzegu Wisły, przeszedł na własność skarbu Rzeczpospolitej.