WNIOSKI O WZROT PODATKU AKCYZOWEGO

WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPEDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ. WNIOSKI WRAZ Z FAKTURAMI NALEZY SKLADAC OD 01.09.2007 R. DO 31.09.2007. FAKTURY MAJA BYC ZA OKRES OD 01.03.2007 DO 31.08.2007 R. OSOBA SKLADAJACA WNIOSEK MUSI BYC WLASCICIELEM GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB MOZE BYC DZIERZAWCA – (SKLADA OSWIADCZENIE DOTYCZACE DZIERZAWY – ZALACZNIK). MOZE […]

Informacje administracyjne wsi Kaszów

Dzięki wsparciu i pełnemu zaangażowaniu Pawła Misia w serwisie mamy dostęp do informacji na temat działalności Rady Sołeckiej wsi Kaszów, informacji związanych z Kaszowem a dotyczących gminy Liszki, sprawozdań z zebrań wiejskich. Wydaje się, że warto wiedzieć co w trawi piszczy.Informacje te znajdziecie w pozycji "Sołectwo" w "Menu głównym".

Zebranie 10.06.2007 r.

Kaszów, dn. 10.06.2007 r. PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGOPlan zebrania:1. Sprawy dzierżawy i sprzedaży mienia wiejskiego.2. Sprawa Przedszkola Samorządowego w Kaszowie.3. Inne sprawy wsi.4. Wolne wnioski. I termin o godzinie 8.45 zebranie się nie odbyło z powodu małej frekwencji.II termin o godzinie 9.15- uczestników 57 osób.