1311 Władysław Łokietek

1311 Wladysław Łokietek za udział w buncie (wójta Alberta) odbiera Zudrmannowi z Pisar sołectwa Kaszów i Śmierdzącej i oddaje klasztorowi. Kazimierz Wielki nadaje ww. klasztorowi sołectwo między innymi Kaszów na takich warunkach, na jakich trzymał je sam i przed nim Wisław i Fryczko.

Kapliczki Kaszowa i okolic

Panoramę wsi uzupełniały "od zawsze" krzyże, figury i kapliczki przydrożne. Ich wnętrza "zamieszkiwał" przedziwny świat świątków, który silnie fascynował twórców i miłośników sztuki prymitywnej. W Kaszowie możemy podziwiać kilka zachowanych i pielęgnowanych takich zabytków. Spotkać je można również porzjeżdżając drogami okolicznych wsi.

Kaszowskie Tatary

Niejednokrotnie można się spotkać z określeniem Kaszowian tatarami. Być może jest tutaj ziarno prawdy mówiącej, że osiedlali się w Kaszowie Tatarzy ciągnący w roku 1241 na Śląsk. Wieść gminna niesie, że jako znawcy koni i kowalstwa byli niejako chętnie widziani we wsiach.