Rok 1786.

Na mocy konwencji zawartej z Austrią, Kaszów wraz z innymi wsiami należącymi dotąd do opactwa a leżącymi na lewym brzegu Wisły, przeszedł na własność skarbu Rzeczpospolitej.