HONOR, GODNOŚĆ, LOJALNOŚĆ

Piłkarz podczas meczu na stadionie i podczas treningów jest nie tylko aktorem atrakcyjnych widowisk, przedmiotem transferowych przetargów oraz publicznie wyrażanych opinii, nierzadko surowych i nieprzychylnych. Jest on jednak nade wszystko człowiekiem, dbającym zarówno o swoją pełną podmiotowość i godność osobistą, jak i żądającym jej respektowania wobec kolegów i całej drużyny.

Dotyczy to wszystkich uczestników piłkarskiej struktury – od najmłodszych zawodników, aż po trenerów i kierownictwa klubów. Niedopuszczalna jest dyskryminacja rasowa, wyznaniowa czy narodowościowa. Nie wolno nikogo poniżać ani w swojej, ani w obcych drużynach. Trzeba umieć wygrywać po rycersku, bez chełpliwości i zarozumialstwa, trzeba też nauczyć się z honorem przegrywać, bez poczucia krzywdy i żądzy pozasportowej zemsty. Osobista postawa godnościowa winna się też łączyć z dbałością o honor zespołu i lojalnością wobec reprezentowanych barw narodowych, lokalnych i klubowych. Należy pamiętać o realizacji wartości, tworzonych przez tradycję i szanowanych przez publiczność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.