ŻYCZLIWOŚĆ I KOLEŻEŃSTWO

Każdy człowiek lepiej i skuteczniej wykonuje zadania w atmosferze zaufania i życzliwości ze strony nauczycieli, trenerów i kibiców. Potrzebne jest też każdemu koleżeństwo i współdziałanie partnerów, wyzwalające większą energię i zdolność do szybszego osiągania wysokiego poziomu.

Trzeba wszystkim dawać szanse i warunki do ich wykorzystania. Pochopna rezygnacja i nieumiejętność wyzwolenia dyspozycji piłkarzy stała się przyczyną zmarnowania niejednego talentu. Warto zawodników chwalić za udane występy, wzmacniając w nich świadomość własnej wartości
i pozytywną motywację na przyszłość. Koledzy z boiska muszą pamiętać, by każdy partner mógł rzec o drugim, iż z nim gra mu się bardzo dobrze. Wtedy nie tylko powstaje sportowa radość z występów, ale też rośnie siła drużyny oraz podnosi się jakość gry. Przyjazne nastawienie nie może jednak nigdy przekroczyć dozwolonych granic, przekształcając się w pobłażanie złu, zamykanie oczu na oczywiste błędy, niedostatki lub wybryki podopiecznych i kolegów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.