ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W strukturze sportu piłkarskiego wszystkie ogniwa ponoszą pełną odpowiedzialność za swe działania na poszczególnych odcinkach. Zawodnicy – odpowiadają za poziom gry i uczciwe jej traktowanie, zgodne z przepisami i zasadami fair play.

Trenerzy – za sprawne oraz profesjonalne przygotowanie i mądre prowadzenie drużyn. Lekarze i sztaby opieki zdrowotnej – za fachową pomoc, ze szczególnym uwzględnieniem dobra piłkarzy. Sponsorzy i działacze – za tworzenie obiektywnych warunków racjonalnej pracy klubów i organizację publicznych widowisk Widzowie – za kulturalny doping, tworzenie przyjaznej, sportowej atmosfery i wspieranie ukochanych drużyn sercem i obecnością na meczach. Sędziowie – za dbałość o bezwzględna czystość intencji, za własną nieposzlakowaną uczciwość w wydawaniu sprawiedliwych werdyktów boiskowych, aktywność w demaskowaniu i zwalczaniu prób korupcji i innych form psucia obrazu sportu. Dziennikarze i spikerzy – za rzetelność informacyjną oraz dbałość o etycznie przejrzysty obraz odbioru wydarzeń piłkarskich. Działacze związkowi wszystkich szczebli – za tworzenie moralnie jednoznacznego systemu działania polskiego piłkarstwa, w tym bezkompromisowe przeciwdziałanie wszelkim przejawom zła na różnych szczeblach i środowiskach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.