SPRAWIEDLIWOŚĆ

Rywalizacja musi być oparta o reguły zrozumiałe dla każdego i obowiązujące wszystkich po równi. Każda wygrana i miejsce w tabelach ma być nagrodą za wywalczony na boisku sukces.

Łamanie przepisów musi spotkać się nie tylko z doraźnymi karami na boisku i poza nim, ale także z ostrą dezaprobatą moralną jako niegodny sportowca sposób dążenia do zwycięstw. Wychowawców i trenerów, jak również publiczność i dziennikarzy obowiązuje stosowanie jednakowych kryteriów wobec własnych zawodników i przeciwników, bezstronne i sprawiedliwe oceny występów. Pamiętać musimy, iż o jakości każdego meczu decydują zarówno wygrani, jak i przegrani, którym również należą się podziękowania za grę. Oklaski dla zwycięskich rywali są świadectwem wyższego poziomu kultury i obiektywnego poczucia sprawiedliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.