Uchwała nr 1/07

Uchwała nr 1/07
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania LKS „KASZOWIANKA KASZÓW”
z dnia 7 stycznia 2007 r.

w sprawie: wyboru nowego prezesa i członków Zarządu LKS „Kaszowianka” Kaszów na kadencje 2007-2011.

Na podstawie § 24 lit. a, § 25 Statutu LKS „Kaszowianka” Kaszów.

Zarząd klubu uchwala co następuje:

§ 1
Przeprowadzono głosowanie, gdzie wyboru Prezesa i członków Zarządu dokonywany był przez jawne głosowanie.
§ 2
Dokonano wyboru Prezesa i członków Zarządu jednogłośnie.
§ 3
Przedstawicielami LKS „Kaszowianka” Kaszów na kadencje 2007-2011 będą:
Prezes: Grzegorz Stenzel
Wiceprezes: Kazimierz Suchan
Skarbnik: Paweł Miś
Sekretarz:: Kazimierz Bator
Gospodarz: Ryszard Sroka
Członkowie: Tadeusz Płatek
Janusz Urbaniec

Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący: Paweł Sieradzki
Członek: Daniel Goczał
Członek: Jan Trojan
§ 4
Zarząd mianował p. Janusza Urbańca na trenera piłkarzy I zespołu, oraz p. Tadeusza Płatka na trenera bramkarzy.
§ 5
Uchwałę podaje się do wiadomości przez rozplakatowanie.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jej przyjęcia.

Przewodniczący Zebrania

Janusz Urbaniec

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.