Skład komisji w gminie Liszki

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Rewizyjna

Komisja Budżetu i Rozwoju

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych


1. Trojan Helena – Przewodnicząca Komisji
2. Kapusta Jacek – Z-ca Przewodniczącego
3. Kaczor Zbigniew
4. Szewczyk Władysław

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego


1. Mastek Tadeusz – Przewodniczący Komisji
2. Cyran Jan – Z-ca Przewodniczącego
3. Baster Bogdan
4. Krupa Krzysztof

Komisja Rewizyjna


1. Pyla Jan – Przewodniczący Komisji
2. Ryszka Stanisław – Z-ca Przewodniczącego
3. Suchan Mirosław

Komisja Budżetu i Rozwoju


1. Sadko Czesław – Przewodniczący Komisji
2. Korpak Irena – Z-ca Przewodniczącego
3. Kowalik Józef
4. Tyrka Piotr

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.