ZWALCZANIE MĄCZNIAKA RZEKOMEGO DYNIOWATYCH NA OGÓRKACH

KOMUNIKAT z dnia 06.07.2007 r.O ZWALCZANIU MˇCZNIAKA RZEKOMEGO DYNIOWATYCH NA OGÓRKACH.
Aby zabezpieczyć plantacje ogórków przed mączniakiem rzekomym należy rozpocząć opryskiwanie roślin jednym z wymienionych preparatów.

ACROBAT MZ 69 WPALIETTE 80 WPAMISTAR 250 SCCURZATE M 72,5 WP, EKONOM MC 72,5 WP, HELM-CYMI 72,5 WPBRAVO 500 SC, AGROTALONIL 500 SC, RYWAL 500 SCBRAVO PLUS 500 SC, GWARANT 500 SCDITHANE M-45 80 WP, PENNCOZEB 80 WP, MANCONEX 80 WPDITHANE 455 SC, PENNCOZEB 455 SC, DITHANE NEO TEC 75 WGGREVIT 200 SLPREVICUR 607 SLRIDOMIL GOLD MZ 68 WG/WPSPINAKER 607 SLTANOS 50 WG, TOSCA 72,5 WPTATTOO C 750 SCUNIKAT 75 WGVALBON 75 WG UWAGA!1. Ściśle przestrzegać dawek, terminów i sposobów stosowania preparatów podanych w etykiecie na opakowaniu. Prowadzić ewidencję wykonywanych zabiegów i przechowywać ją przez okres co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu.2. Na plantacjach, gdzie wystąpiły objawy choroby, pierwsze opryskiwanie najlepiej wykonać preparatami o działaniu wgłębnym lub układowym (Acrobat, Aliette, Amistar, Curzate, Ekonom, Helm-Cymi, Previcur, Ridomil Gold, Spinaker, Tatto, Tanos, Tosca).3. Opryskiwać co 7-10 dni stosując przemiennie preparaty o działaniu wgłębnym lub układowym z preparatami o działaniu kontaktowym np. Brawo, Gwarant, Dithane, Penncozeb.4. Odmiany tolerancyjne: np. Atlas F1, Aladyn F1, Parys F1, Cezar F1 opryskiwać rzadziej – co 10-14 dni zmniejszoną o 30-50% dawką preparatu.
W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki ochrony roślin i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych preparatów, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu mączniaka rzekomego ogórka. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.