ZWALCZANIE ZARAZY ZIEMNIACZANEJ NA PLANTACJACH ZIEMNIAKA

KOMUNIKAT z dnia 06.07.2007 r.
O ZWALCZANIU ZARAZY ZIEMNIACZANEJ NA PLANTACJACH ZIEMNIAKA

Na plantacjach podatnych odmian ziemniaka powszechnie występują objawy zarazy ziemniaczanej. Umiarkowane temperatury, dłuższe okresy większej wilgotności powietrza spowodowane przelotnymi opadami deszczu sprzyjają rozwojowi choroby.

Aby zapobiec stratom należy opryskać plantacje odmian średniopodatnych oraz powtórzyć zabieg na plantacjach odmian podatnych jednym z wymienionych preparatów systemicznych lub wgłębnych:

ACROBAT MZ 69 WP
CURZATE M 72,5 WP
CURZATE CU 49,5 WP
EKONOM MC 72,5 WP
GALBEN M 73 WP
HELM-CYMI 72,5 WP
INFINITO 687,5 SC
MELODY MED. 69 WP/WG
PRETOR 550 SC
PREVICUR 607 SL
PYTON 60 WG
PYTON CONSENTO 450 SC
RIDOMIL GOLD MZ 68 WP/WG
SPINAKER 607 SL
TATTO C 750 SC
TANOS 50 WG
TOSCA 72,5 WP
VALBON 72 WG

W czasie chłodnej i wilgotnej pogody zabiegi należy powtarzać co 7-10 dni stosując przemiennie preparaty o działaniu kontaktowym, takie jak:

ALTIMA 500 SC
BRAVO 500 SC, CLORTOSIP 500 EC, RYWAL 500 SC
BRAVO PLUS 500 SC, GWARANT 500 SC
CHAMPION 50 WP, FUNGURAN EASY 50 WP, KOCIDE 101 WP
DITHANE M-45 80 WP, DITHANE NEOTEC 75 WG, PENNCOZEB 80 WP
DITHANE 455 SC, PENNCOZEB 455 SC, PENFLUID 420 SC
MIEDZIAN 50 WG, MIEDZIAN EXTRA 350 SC
POLYRAM 70 WG, FOLPAN 80 WG, ANTRACOL 70 WG
UNIKAT 75 WG

U W A G A !
1. Ściśle przestrzegać dawek, terminów i sposobów stosowania preparatów podanych w etykiecie na opakowaniu. Prowadzić ewidencję wykonywanych zabiegów i przechowywać ją przez okres co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu.
2. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki ochrony roślin i możliwe jest również stosowanie do zabiegów pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu zarazy na ziemniakach. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem:
Informacje branżowe. Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.