Duże granty 2007 Programu Agro- Smak 2

Granty przeznaczone są na dofinansowanie wyróżniających się inicjatyw związanym z rozwojem systemu wytwarzania i uznawania regionalnych i tradycyjnych produktów żywnościowych oraz tworzeniem rynku tych produktów w Polsce.

Granty udzielane są m.in. na:
– tworzenie i rozwój organizacji producenckich,
– doskonalenie kompetencji kadr,
– inicjatywy wspierające rozwój rynku produktów regionalnych i lokalnych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:
– organizacje samorządu gospodarczego,
– jednostki samorządu terytorialnego i im podległe,
– organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyjnych.
 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50.000 PLN.

Dofinansowanie będzie udzielane do czasu wyczerpania się środków na ten cel nie dłużej jednak niż do 30 października 2007 r. Natomiast wszystkie zadania projektowe, które zawarte są we wniosku o dofinansowanie muszą zostać zrealizowane do dnia 15 grudnia 2007 roku.

Warunkiem ubiegania się o grant jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie i przesłanie go na adres:

Fundacja Fundusz Współpracy
Biuro Programów Wiejskich
ul. Solec 22
00-410 Warszawa
z dopiskiem: Duże granty AGRO-SMAK.

Ocena zgłoszonych projektów dokonywana będzie w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od daty wpłynięcia wniosku.

Granty przyznawane będą aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne nowe formularze:

Wniosek o dofinansowanie z Dużych grantów

Wzór umowy przekazania środków pieniężnych

Wzór formularza do sporządzenia sprawozdania finansowego

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA STRONACH: www.agro-smak.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.