Konkurs wniosków o dofinansowanie

Konkurs Wniosków II edycja  

 

 

II Edycja 2007 KONKURSU WNIOSKÓW

o dofinansowanie projektów związanych z rozwojem wytwarzania i uznawania

regionalnych i tradycyjnych produktów żywnościowych

 

 

Ø Wnioski o dofinansowanie powinny być adresowane głównie do:

  • rolników i grup producentów przygotowujących się do wystąpienia o ochronę prawną nazwy swojego produktu,
  • małych i średnich przedsiębiorstw działających na rzecz produkcji regionalnej i tradycyjnej żywności o uznanej jakości,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacji zrzeszających i reprezentujących producentów,
  • instytucji i organizacji doradczych, działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  • innych instytucji działających na rzecz rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyjnych.

Ø   O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które są:

  • organizacjami utworzonymi przez producentów w celu działania na rzecz rozwoju regionalnych i tradycyjnych produktów żywnościowych,
  • organizacjami samorządu gospodarczego,
  • jednostkami samorządu terytorialnego i/lub im podległymi,
  • organizacjami rządowymi i/lub pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce

Ø Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000 PLN. Ø Dofinansowanie będzie udzielane do czasu wyczerpania się środków na ten cel nie dłużej jednak niż do 30 października 2007 r. Natomiast wszystkie zadania projektowe, które zawarte są we wniosku o dofinansowanie muszą zostać zrealizowane do dnia 15 grudnia 2007 roku. Ø    Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie, w wyznaczonym terminie, wypełnionego  wniosku zawierającego informacje o projekcie i wnioskodawcy, na adres: 

Fundacja Fundusz Współpracy

Biuro Programów Wiejskich

ul. Solec 22

00-410 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs 2007 – II edycja/ AGRO-SMAK 2

 

Ø    Termin składania wniosków upływa 24 sierpnia 2007 r. o godz. 16.00.

 

Ø    Ogłoszenie listy przyznanych grantów nastąpi 5 września 2007 r. na stronie Programu Agro-Smak.

 Szczegółowe informacje oraz niezbędne nowe formularze:

Zasady udzielania dofinansowania 

Wniosek o dofinasowanie w ramach Konkursu Wniosków 

Wzór umowy

Wzór formularza do sporządzenia sprawozdania finansowego

 

http://www.agro-smak.org.pl/index/?id=f033ab37c30201f73f142449d037028d

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.