Zebranie 10.06.2007 r.

Kaszów, dn. 10.06.2007 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO
Plan zebrania:
1. Sprawy dzierżawy i sprzedaży mienia wiejskiego.
2. Sprawa Przedszkola Samorządowego w Kaszowie.
3. Inne sprawy wsi.
4. Wolne wnioski.

I termin o godzinie 8.45 zebranie się nie odbyło z powodu małej frekwencji.
II termin o godzinie 9.15- uczestników 57 osób.

1. Zebranie otwiera Pani Sołtys Helena Trojan, informuje o planie zebrania.
Do Rady Sołeckiej wpłynęły wnioski o sprzedaż mienia wiejskiego od zainteresowanych osób (dane do wiadomości w UG Liszki). Pani zainteresowana wykupieniem działki z mienia wiejskiego na dojazd złożyła również wniosek (dane do wiadomości w UG Liszki).
Pani Sołtys poddaje pod głosowanie wyrażenie zgody na sprzedaż działek.
Zebranie wiejskie wyraziło zgodę na sprzedaż wszystkich działek, które były zapisane we wnioskach do Rady Sołeckiej.
2. Pani Sołtys po burzliwej dyskusji poddaje wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie Przedszkola Samorządowego w budynku wiejskim (Straż Pożarna) w Kaszowie.
Wszyscy uczestnicy zebrania 57 osób są za utworzeniem przedszkola.
3. Pani Sołtys omawia sprawę kanalizacji, wyjaśnia sprawę wstrzymania inwestycji.
4. Wolne wnioski
Zainteresowany Pan podnosi problem przejścia przy Szkole Podstawowej, prosi o wystąpienie do Wojewódzkiej dyrekcji Dróg o spotkanie.
Zainteresowana Pani (dane do wiadomości w UG Liszki) skierowała sprawę dzierżawy działki o pow. 0,45 ha, która obecnie nie jest dzierżawiona. Dzierżawa wygasła na mocy decyzji podjętej podczas zebrania wiejskiego.
Zebranie wiejskie zwraca się z prośbą do Urzędu Gminy Liszki o uregulowanie numeracji domów mieszkalnych w Kaszowie-jest dużo pustych numerów- ok. 100, i zebranie wiejskie zwraca się z prośbą o rejestr dróg gminnych w Kaszowie.

Na tym zebranie zakończono.
Protokółował: J.B

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.