Zebranie 21.01.2007

Kaszów, dn. 21.01.2007 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO

Plan zebrania:

1. Podział środków wiejskich
2. Wolne wnioski

I termin 8.30- zebranie się nie odbyło z powodu małej frekwencji.
II termin 9.00- uczestników zebrania 45 osób.

1. Zebranie otwiera Pani Sołtys Helena Trojan, informuje o wielkości środków do podziału w kwocie 40 000 zł.
Proponuje podział uzgodniony z Radą Sołecką tj. 20 000 zł na projekt chodnika przy drodze Powiatowej na Wielkiej Drodze, 20 000 zł na projekt chodnika przy drodze Powiatowej w kierunku Nowej Wsi Szlacheckiej tj. na Górce.

Propozycja Pani Sołtys została przyjęta przez uczestników zebrania, nie było innych konkretnych propozycji.

Uchwała zebrania wiejskiego przy pełnej akceptacji 45 osób-przyjęto podział środków jw. 20 000 zł na projekt przy drodze Powiatowej- Wielka Droga i projekt przy drodze Powiatowej- Górka.
2. Omawia się budżet na rok 2007, Radni informują o tym co w Kaszowie będzie się robić- droga w kierunku Mnikowa, plac przy Szkole Podstawowej nr 1, malowanie dachu Szkoła Podstawowa nr 2, odwodnienie na Zastawiu.

Zebranie wiejskie wyraża zgodę na uznanie kwitów wystawionych przez Komitet Budowy elektryfikacji w Kaszowie Pani zainteresowanej (dane do wiadomości w UG Liszki) na zakup działki należącej do mienia wiejskiego.

Na tym zebranie zakończono.
Protokółował: J.B

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.