Chata kaszowska

Chałupa chłopska w regionie Ziemi Krakowskiej była zawsze konstrukcji zrębowej, inne techniki jak przysłupowa występowały sporadycznie.
Odmianę "kaszowską" budowy domów wyróżnia kolor belek zrębu tj. naturalny lub malowane na żółto albo brązowo o uszczelnieniach z gliny malowanych na niebiesko.
Domy kryto dachem czterospadowym ze strzechy. W Kaszowie zachowało się kilka takich domów. Zdjęcia kilku z nich można oglądać w
naszej galerii.

Ogólnie konstrukcje taką nazywamy wieńcową, jak również konstrukcją węgłową, blokowo-hauzową, jak i na zrąb, zrębowa, na zamek. 
Chodzi tutaj o ścianę drewnianą znana już w czasach starosłowiańskich.
Do dzisiaj tradyja tej konstrukcji kontynuowana jest w rejonach o bogatych tradycjach ciesielskich takich jak: Podhale, Krupie. Podczas budowy ułożone poziomo wieńce z belek drewnianych łączy się w narożach (węgłach) na zamki z ostatkami lub bez nich. Ostatkami nazywa się wystające poza obrys budynku końce belek. Kształt belek jest zróżnicowany, np. okrąglaki, połowizny, belki prostokątne lub prostokątne z ściętą krawędzią, łączone ma wpusty itp. Belki leżące na sobie łączy się na ogół dębowymi kołkami – tyblami, chroniąc je przed przesunięciem. Szczelinę pomiędzy nimi należy uszczelnić np. sznurem, pakułami, wysuszonym mchem (więcej – Wikipedia).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.