Proces gromady kaszowskiej przeciw opactwu tynieckiemu

Od 1767 roku do upadku Rzeczypospolitej toczył się długotrwały proces jaki cała gromada kaszowska toczyła z opactwem Tynieckim przed sądem referendskim w Warszawie.

Proces toczył się o „przebory w pańszczyźnie i daninach, więzienie, wyzucie z posesji i inne krzywdy”. Był to jedyny sąd przed którym mogli się bronić chłopi. Efektem rozpraw było postanowienie, że sześciu włościanom więzionym przez klasztor na więzienie i chłostę, sąd złagodził karę na wygnanie ze wsi, konfiskatę majątku i dalsze odrabianie pańszczyzny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.