Przywilejem z 13 grudnia 1275 r

Wszystkie nadania klasztorowi tynieckiemu zrobione potwierdza Bolesław Wstydliwy wraz z zoną Kunegundą przywilejem z 13 grudnia 1275 r. Czytamy w nim „villam Kasow cum adscripticiis.” Leszek Czerny przywilejem nadanym 18 listopada 1282 r. Kuźmie, opatowi tynieckiemu, którym nadał mu prawo karczowania lasów w posiadłościach klasztoru i zakładania osad, przeniósł wieś Kaszów na prawo magdeburskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.