1311 Wladysław Łokietek

1311 Wladysław Łokietek za udział w buncie (wójta Alberta) odbiera Zudrmannowi z Pisar sołectwa Kaszów i Śmierdzącej i oddaje klasztorowi. Kazimierz Wielki nadaje ww. klasztorowi sołectwo między innymi Kaszów na takich warunkach, na jakich trzymał je sam i przed nim Wisław i Fryczko.

Słownik historyczno- geograficzny województwa Krakowskiego” Wrocław 2003 r., Tom 5 cz. 3 z 4

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.