Cud nad Wisłą

W połowie sierpnia 1920 roku zdawało się, że zmartwychwstała dosłownie Polska ze  szponów zwyrodniałych Bolszewików i Niemców. Jedna Turcja stanęła w obronie a Czesi, Litwini, Niemcy nawet Anglia była wroga Polsce. Opis ten jest cytatem z "Kroniki Szkoły Ludowej w Kaszowie".

Bolszewicy dotarli już pod Lwów i Warszawę lecz Bóg uczynił widoczny cud, bo naród przy pomocy Bożej, ufny w słuszną sprawę wytężył wszystkie siły i uratował całą Europę od zniszczenia. Dotąd nikt nie mógł pokonać Bolszewików i jedna katolicka patryotyczna Polska ich zmiażdżyła i uratowała całą Europę od zniszczenia.

Przekonali się więc wszyscy, że Polska silna jest, potrzebna i że przy życzliwości innych państw może być znowu przedmurem Europy, ochroną ładu, sprawiedliwości i dotychczasowej kultury.
Po tem zwycięstwie nabrała Polska otuchy we własne siły i pomoc Bożą i jęła się pracy by umocnić byt i granice.
Kaszowska szkołą pozostaje pod Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego, przy czem szkolnictwa wydzielono z zakresu administracyi politycznej. Wprowadzono jednolite programy nauczania. Szczegóły można przeczytać na stronach wikipedii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.