I wojna światowa

Jak była widziana z kaszowskiej perspektywy – odpowiedź znajduje się w "Kronice Szkoły Ludowej w Kaszowie". Przedstawiony tekst jest wprost cytatem z tej księgi.

W dniu 28 lipca 1914 roku wybuchła straszna światowa wojna, która trwała do podpisania traktatu pokojowego przez Niemcy z państwami Ententy w wagonie kolejowym w Compiègne w dniu 11 listopada 1918 roku.
Powodów do wojny dała Serbia, która za pobudzeniem Rosji zamordowała w dniu 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie następcę tronu, cesarza austriackiego Ferdynanda.
W strasznej wojnie jakiej jeszcze świat nie widział, przy nowych wynalazkach np. niemieckie łodzie podwodne, angielskie pancerne czołgi, aeroplany, trujące gazy itp. Padło śmiercią kilkanaście milionów żołnierzy. Runęło cesarstwo Rosyjskie, rewolucja zamordowała cesarza.. Z upadku bądź rozpadu wielkich mocarstw tj. Rosja, Austria, Niemcy, Turcja wyłoniły się nowe państwa: Polska ze wszystkich trzech zaborów, Czechy ze Słowakami i Jugosłowianie.
W wojnie służył każdy mężczyzna w wieku od 17 do 50 lat prócz kalek i Żydów, którzy cieszyli się szczególną opieką rządu. Ci którzy się nie wykręcili od służby, służyli w okopach, kancelaryach a reszta w centralach i dostawach przeróżnych. Z tutejszej szkoły służyło dwóch nauczycieli: pan Stanisław Liszka (był 2 lata w niewoli we Włoszech) i pan Władysław Dutkiewicz (był w niewoli rosyjskiej). Obaj szczęśliwie wrócili w roku 1919.
Szkoła tutejsza uiszczała różna składki i przedstawienia: na czerwony krzyż, na sieroty, na Lwów, Litwę itp.
Ponieważ cała tężyzna społeczeństwa męskiego nic nie pracowała ale jadła, ubierała się i niszczyła – ustały naraz wszystkie fabryki. Ustał również handel prawie wszystkiego. Państwo zajęło wszystko do tzw. central, wszystkie wyroby fabryczne, artykuły spożywcze, kopalnie węgla, nafty i koleje na rzecz wojska. W centralach byli panami nieuczciwi Żydzi i Niemcy więc w skutek tego powstała straszna i dotąd nie słychana drożyzna wszystkiego. Ludność cywilna mogła dostać za protekcyą na kartki tylko jakąś minimalną ilość mąki, chleba, cukru, nafty, resztę za niesłychanie wielkie ceny pokątnie za jaja, masło, mleko co powiększało jeszcze drożyznę.
Ludność uciekała w świat lub pokątnie wywożono w inne kraje do baraków gdzie z głodu lub różnych chorób zakaźnych wyginęła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.