Kultura Magdaleńska

Określana tym mianem jest przestrzeń dziejów od ok. 13 tys. rok p.n.e. do  11 tys. roku p.n.e. Ok. 13 tys. roku p.n.e. zaznacza się obecność kultury magdaleńskiej, znanej z Jaskini Maszyckiej znajdującej się w Dolinie Prądnika. Odkryto w niej bogaty inwentarz narzędzi kościanych, w części zdobionych ornamentem geometrycznym i symbolami ludzkiej płci, a także najstarsze na ziemiach polskich szczątki człowieka współczesnego noszące ślady praktyk kanibalistycznych. Z okresu 13-11 tys. lat p.n.e. pochodzi również odkryty przy budowie autostrady w rejonie Brzoskwini-Krzemionek zespół kopalni krzemienia i pracowni przetwórczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.