Kultura przeworska

Kultura ta zwinęła się w okresie pomiędzy II w.p.n.e a I wiekiem n.e. Nazwę przyjęła od cmentarzyska w Gaci koło Przeworska.
Jest to ostatnią ze znacznych kultur archeologicznych występujących na naszym terenie.

Charakteryzuje się wysokim poziomem wytwórczości i rozległymi kontaktami handlowymi. Dowodzą tego bardzo liczne znaleziska monet rzymskich, odkryte osady (Kryspinów, Modlnica, Baczyn, Sanka, Kraków-Witkowice, rejon Skały, Jerzmanowic i szereg innych), wyposażenie grobów, cmentarzysk – Kryspinów (I w. p.n.e. po IV/V w.), Giebułtów (ok.I w. n.e.), a także znaleziska z jaskiń, które zapewne mogły służyć celom gospodarczym i czasowemu schronieniu (jaskinie Dolina Prądnika, Wierzchowska Górna, Mamutowa, Na Łopiankach, w Dolinie Mnikowskiej).
Kultura ta rozwinęła się w wyniku napływu na te tereny Celtów na początku III w. p.n.e. Przedstawicielami tej kultury były prawdopodobnie federacje plemion znane jako Lugiowie (nazwa celtycka), a później Wandalowie (nazwa germańska). Istnieją poglądy (Kazimierz Godłowski, Jerzy Strzelczyk, Marek Olędzki, Justyn Skowron) poddające w wątpliwość związek tej kultury z Wandalami.
Podstawą gospodarki tej kultury było przede wszystkim rolnictwo oraz hodowla zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.