Neolit

Na terenach Polski neolit trwał w latach 5200-1900 p.n.e. Nazwa to zlepek słów neo – "nowy", lit – "kamień". Jest to końcowy okres epoki kamienia (poprzedzający epokę brązu). Jego charakterystyczne cechy to uprawa roślin i hodowla zwierząt oraz stałe osady. Proces ten nazwano "rewolucją neolityczną".

W neolicie rozwijają się też nowe techniki obróbki kamienia, takie jak gładzenie powierzchni i wiercenie otworów. Ok. 5 tys. roku p.n.e. napływa ludność posiadająca umiejętność zarówno wyrobu naczyć ceramicznych, jak i uprawy roli oraz hodowli, co wyróżnia epokę neolitu (4500-1800 lat p.n.e.).
W neolicie zaczęto uprawiać takie rośliny jak: pszenica, proso, jęczmień, groch, soczewica i żyto w oparciu o gospodarkę żarowo-kopieniaczej. Pod koniec neolitu następuje wprowadzenie orki sprzężanej. Początkowo hodowla ograniczała się do kóz i owiec, ale około 7 000 lat p.n.e. udomowiono krowy i świnie, pojawiły się stałe osady i ceramika.
Z okresem tym wiążą się początki stałego osadnictwa. Do bardziej interesujących stanowisk należy tu m.in. Kraków-Olszanica, gdzie odkryto jedną z najwcześniejszych neolitycznych osad rolniczych, podobnie jak w Bolechowicach-Zielonej oraz Tomaszowicach (nad Wąwozem Podskalańskim), będące przykładem osidla z okresu 4100-3800 lat p.n.e., którego charakterystycznym elementem były mieszkalne ziemianki. Znaczną ilość neolitycznych zabytków wskazujących jednak na czasowe osadnictwo odnaleziono w ponad kilkudziesięciu jaskiniach, położonych głównie nad dolinami. Do najbardziej bogatych należały Wierzchowska Górna, Mamutowa, Okopy Wielka Dolna, Maszycka i Ciemna. Istotnym elementem neolitycznej gospodarki było pozyskiwanie i przetwórstwo krzemienia nie tylko na własne potrzeby, ale również na wymianę. Na uwagę zasługuje tu zespół wydobywczo-przetwórczy krzemienia z Sąspowa, Jerzmanowic, Łaz i Czajowic.
Bardzo intrygującym odkryciem jest waza rysunki z Bronocic są najstarszym jednoznacznym dowodem używania wozu odkrytym dotąd na obszarach Starego Świata – od wybrzeży atlantyckich po Azję Centralną.
Intrygującym odkryciem jest waza z Bronocic (pod Krakowem). Rysunki, które można na niej podziwiać są najstarszym jednoznacznym dowodem używania wozu odkrytym dotąd na obszarach Starego Świata – od wybrzeży atlantyckich po Azję Centralną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.