Pradzieje – Paleolit górny

Paleolit górny trwał od ok. 40 tys. do ok. 14 tys. lat p.n.e.
W okresie tym pojawiły się neoantropy (Homo sapiens fossilis) odpowiadające zarówno pod względem budowy fizycznej jak i potencjalnych możliwości umysłowych człowiekowi współczesnemu. Charakteryzował się zmiennym klimatem w zależności od ruchów lodowca. Gdy lodowiec nasuwał się na Europę, klimat oziębiał się (interglacjał), gdy się cofał, klimat się ocieplał.

Procesy te trwały po kilka tysięcy lat. Występował tu klimat tundrowy z rzadką roślinnością, w czasie interglacjałów pojawia się rzadki las.
Człowiek prowadził koczowniczy tryb życia i zamieszkiwał jaskinie, schroniska skalne lub schroniska ziemne (w przypadku braku odpowiednich skał ) – znane z obszarów Europy wschodniej. Najważniejszym czynnikiem dla życia człowieka były zwierzęta, które dostarczały pożywienia, skór do okrycia lub ocieplania skalnych mieszkań. Z kości wykonywano prymitywne narzędzia, ozdoby. Wykorzystywano także tłuszcz zwierzęcy. (Wikipedia).
W tym czasie nastąpił gwałtowny rozwój technik krzemieniarskich, rozkwitł przemysł rogowy i kościany, rozpoczęto stosowanie wyszukanych strategii myśliwskich i nowych form budownictwa mieszkalnego. Powstała sztuka, plastyka figuralna, zdobnictwo i ornamentyacja na narzędziach.
Jednym z przykładów działalności ludzkiej jest w naszej okolicy kultura jerzmanowicka (38-20 tys. lat p.n.e.) rozpoznana w oparciu odkrycia z Jaskini Nietoperzowej (w Jerzmanowicach) i Mamutowej.
Jej wyróżniającą cechą są groty oszczepów o liściowej formie, wykonane ze smukłych krzemiennych wiórów. Inne znaleziska z Mamutowej w postaci bogatego zbioru narzędzi wykonanych z ciosów mamuta oraz wisiorków z zębów zwierząt reprezentują kulturę oryniacką, rozpowszechnioną w Europie w okresie 40-25 tys. lat p.n.e. . Jaskienię Mamutową zasiedlali także przedstawiciele kultury wschodniograweckiej (27-20 tys. lat p.n.e.) pozostawiając bogaty zestaw zróżnicowanych w zakresie swych funkcji narzędzi krzemiennych, wśród których dominują rylce, drapacze itp. . Ciekawym stanowiskiem współczesnej kultury jest odkryte pod Kopcem Kościuszki obozowisko sprzed 20 tys. lat, najstarszy z odnalezionych dotąd w Polsce obiektów mieszkalnych w terenie otwartym. Składało się ono z 2-3 szałasów wykonanych (z braku drewna za obszarze ówczesnej stepotundry) z kości i skór mamuta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.