Rekonstrukcja wyglą…du neandertalczyka w Neanderthal-museum

Pradzieje – Paleolit środkowy

Rekonstrukcja wyglądu neandertalczyka w Neanderthal-museumNa temat dziejów prehistorycznych Kaszowa trudno pisać ze względu na brak prac archeologicznych prowadzonych w naszej wsi. Jednak można przypuszczać, że zainteresowanie gatunku ludzkiego tym rejonem Polski przebiegało podobnie jak sąsiadujących wsi ” Mników, Baczyn, Kryspinów oraz atrakcyjnego ze względu na ukształtowanie terenu pasu dolinek podkrakowskich czy też samej jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Znaleziska z Jaskini Ciemnej wskazują na obecność Homo neanderthalensis (człowiek neandertalski) w Ojcowie ok. 120 tys. lat p.n.e. Niektóre badania świadczą nawet, że neandertalscy łowcy odwiedzali te tereny już pod koniec zlodowacenia środkowopolskiego. Paleolit środkowy to okres od ok. 300 tys. – do 40 tys. lat p.n.e.
Neandertalczycy posiadali krępe ciało, niskie czoło z silnie rozwiniętymi wałami nadoczodołowymi. W porównaniu ze współczesnymi ludźmi mieli krótsze ręce i nogi, lepiej rozwiniętą muskulaturę klatki piersiowej, ramion i barku, byli przeciętnie nieco niższego wzrostu, mieli nieznacznie większą puszkę mózgową, kości twarzoczaszki wysunięte do przodu i większy nos. Mężczyźni osiągali średnio ok. 165 cm, a kobiety ok. 155 cm wzrostu.
Prawdopodobnie posługiwali się mową. W paleolicie środkowym człowiek pierwotny udoskonalił techniki obróbki kamienia, używał broni miotanej (dzidy, oszczepy) i stworzyły zalążki kultury duchowej, obrządek pogrzebowy, przechowywanie czaszek przodków, rytualny kanibalizm. Zajmował się myślistwem i zbieractwem, potrafił rozniecać ogień, wytwarzał narzędzia kamienne i drewniane, praktykował pochówek rytualny swych zmarłych. Obok ciała pozostawiono: narzędzia, kwiaty, jajka i mięso. Świadczy to o początkach wiary w życie pozagrobowe i istnieniu praktyk religijno-magicznych (Wikipedia).
Przewodnią formą naszych okolic są krzemienie, starannie obrobione noże zwane "prądnikami" – od licznego występowania w inwentarzach z jaskiń ojcowskich. Badania namulisk jaskiń dostarczyły także wielu innych materiałów pozwalających na rekonstrukcję trybu życia neandertalczyka, jako koczowniczo łowieckiego. Polowano grupowo, głównie niedźwiedzia jaskiniowego, wypłaszając zwierzę z jaskini dymem; posługiwano się dzidami zaopatrzonymi w krzemienne ostrza lub tzw. "bolasami", tj. kamieniami miotanymi na rzemieniu; mięso również wędzono.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.