„Ekologiczna Małopolska”- Konkurs Ekologiczny dla Dzieci

Samorząd Województwa Małopolskiego wraz z Małopolską Agencją Energii i Środowiska oraz przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie organizuje Małopolski Konkurs Ekologiczny Dla Dzieci pn. "Ekologiczna Małopolska".

Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw związanych z ochroną środowiska wśród dzieci szkół podstawowych z terenu Małopolski. Intencją organizatorów konkursu jest rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska oraz zachęcenie do działalności artystycznej będącej wyrazem fascynacji naturą.

Organizatorzy mają nadzieję, że plastyczna forma oraz proekologiczny zakres tematyczny Konkursu zachęci uczestników do szczególnej troski o otaczające ich środowisko. Jednocześnie uczestnictwo w Konkursie, będzie szansą na zdobycie atrakcyjnych nagród rzeczowych takich jak notebook, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 oraz edukacyjnych programów komputerowych i upominków.

Osobami upoważnionymi do kontaktu są Robert Pitala tel. 0126303449 i Anna Szymacha tel. 0126303512.

Uchwała Nr 537/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia i przyjęcia Regulaminu Małopolskiego Konkursu Ekologicznego Dla Dzieci pn. "Ekologiczna Małopolska" 

Regulamin konkursu 

Formularz zgłoszenia 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Karta informacyjna w Biuletynie Informacji Publicznej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.