Wykorzystaj swoją szanse na stypendium!

2007-08-24
„Sapere Auso” Małopolska Fundacja Stypendialna od czterech lat wspiera najbardziej utalentowanych uczniów i studentów województwa małopolskiego.
Celem Fundacji jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży w regionie oraz promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej. Aktualnie Fundacja przystępuje do realizacji programu stypendialnego na rok szkolny i akademicki 2007/2008. Szczegółowe informacje dotyczące oferty stypendialnej znajdują się na stronie www.sapereauso.pl.

W tym roku uczniowie i studenci mogą ubiegać się o stypendium za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej czy sportowej lub w formie dofinansowania do kursu specjalistycznego, projektu własnego, zakupu sprzętu specjalistycznego lub udziału w konferencjach, konkursach czy turniejach. Fundacja finansuje także kursy językowe dla studentów, obejmujące dwa semestry nauki języka obcego. Na tegorocznych laureatów stypendium czeka stypendium „Prymus Sapere Auso” dla najwybitniejszego stypendysty! Studenci mogą ubiegać się również o stypendium za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony środowiska.
Terminy składania wniosków dla uczniów upływają z dniem 25 września, a dla studentów 25 października (z wyjątkiem stypendium w formie kursu językowego, gdzie termin dla studentów upływa z dniem 25 września).
Projekt stypendialny współfinansowuje Województwo Małopolskie, które jednocześnie jest głównym fundatorem „Sapere Auso”. W ubiegłym roku Fundacja przyznała 372 stypendia o łącznej wartości 901 900 zł. W gronie stypendystów znalazło się wielu zwycięzców międzynarodowych konkursów i olimpiad. Pomoc materialna umożliwiła im dalsze kształcenie na wymarzonym kierunku, zakup niezbędnego sprzętu specjalistycznego czy odbycie kursu podnoszącego kwalifikację w wybranej dziedzinie.
Szczegółowe informację dotyczące zasad przyznawania stypendiów, wymaganej dokumentacji i terminów składania wniosków dostępne są na stronie
internetowej Fundacji – www.sapereauso.org
Małopolska Fundacja Stypendialna
„Sapere Auso”
ul. Lubelska 23, 30-003
30-003 Kraków
e-mail: stypendia@sapereauso.org

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.