Początki i pierwsze zapisy do SP nr. 1 w Kaszowie

W roku 1817 za czasów wolnego i niepodległego Miasta Krakowa i jego Okręgu powstała komisja organizacyjna, która stworzyła „statut organizacyjny” dla szkół początkowych. Mocą tego rozporządzenia „szkoły początkowe w każdej stosowniejszej gminie zaprowadzano, budynki szkolne urządzano, nauczycieli przeznaczano i tymże utrzymanie zabezpieczano.”.

Komisja ta miała również na celu rozwój sadownictwa i rolnictwa. W statucie było bowiem zapisane, że każda szkoła miała posiadać dwie morgi gruntu, który dziedzic miał udzielić.

Cytując za „Kroniką Szkoły Ludowej w Kaszowie”, zamożny gospodarz kaszowski Wojciech Owca „odstąpił swego w środku wsi przy gościńcu położonego domu, w którym w jednej połowie szkoła się znajdowała, w drugiej zaś była szynkownia, nadto dziedzic dał gruntu około 3-ech morg.”.

W roku 1848 wspólnym kosztem obecną (oczywiście obecną w 1848) szkołę wystawiły gminy Kaszów i Nowa Wieś Szlachecka.

Po upadku Wolnego Miasta Krakowa „rządzący Jego C.K. Mości” zatwierdził tylko istniejące szkoły a nie powstające. Stał więc pusty, nowy budynek szkoły gdyż gmina nie mogła unieść ciężaru utrzymania szkoły. Jednak prawie na każdą zimę gmina sprowadzała sobie nauczyciela, któremu każdy posyłający dzieci do szkoły za „parę miesięcy zimowych składał umówione należności”.

W roku 1868 znów gminy Kaszów i Nowa Wieś Szlachecka złączyły się i przyjęły ciężar całości utrzymania szkoły w Kaszowie. W 1871 roku liczba dzieci uczęszczających do szkoły z obu gmin wzrosła do ponad 500-set.

Szkoła tym samym przepełniła się i 12.04.1872 roku gmina Kaszów przejęła na siebie całość kosztów utrzymania szkoły.

Tego dnia pod przewodnictwem c.k Inspektora Rady Szkolnej podpisano akt fundacyjny, w którym gmina zobowiązuje się:

– wypłacać nauczycielom 210 złotych pensji rocznej w ratach kwartalnych z góry

wypłacać na stróża szkolnego 12 złotych rocznie

na opał szkoły 45 zł

– dostarczyć parokonną furmankę na zwózkę opału

02.05.1874 Szkoła Ludowa w Kaszowie została przeistoczona przez Wysoką c.k. Radę Szkolną we Lwowie na szkołę etatową z dwoma nauczycielami. Zdjącia, które zostały załączone do tego artykułu zostały wykonane w skansenie w Wygiełzowie, prezentującym życie i obyczaje Krakowiaków Zachodnich. Są tam również eksponaty z Kaszowa, o których mowa w innych artykułach. Zdjęcia tutaj prezentowane nie pochodzą wprost z Kaszowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.