Szkoła ks. Franciszka Kolendowicza

Około roku 1790 za czasów panowania Stanisława Augusta z Bożej łaski i woli Narodu Króla polskiego, proboszcz parafii tutejszej w Liszkach ks. Franciszek Kolendowicz we własnem mieszkaniu i o własnych środkach urządził szkołę, do której z całej parafii powoływał dzieci. Nauczaniem zaś zajmował się sam lub pod jego przewodnictwem organista miejscowy.

Nadmienić tu należy, że już wówczas przepisany był sposób przez komisję cywilno-wojskową do tworzenia szkółek "farnych" w każdej niemal wiosce, ale w tym czasie nie została jeszcze szkoła w tutejszej gminie założona, a nawek za czasów W.Księstwa Warszawskiego w roku 1808 gdy powstała tzw. "Jzba Edukacyjna", która celem podniesienia i zakładania szkół elementarnych ustanowiła dozory szkolne składające się:

 

a. z Dziedzica wioski

b. z proboszcza miejscowego

c. z wójta miejscowego

d. z dwóch lub trzech znakomitszych gospodarzy,

 

to przecież ówczesny dozór szkolny w Liszkach szkoły nie założył. 

 

Powyższy tekst jest cytatem, jak można się domyślić, z "Kroniki Szkoły Ludowej w Kaszowie". Podsumowując zatem, po pionierskim okresie rozpoczętym przez ks. proboszcza Franciszka Kolendowicza, dzieci chodziły po nauki do Liszek.

Co działo się dalej, polecam śledzić kolejne artykuły na temat naszej szkoły.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.