Historia wieków średnich

Pierwsze wzmianki na temat wsi pochodzą z 1105 roku w dokumentach stwierdzających przywileje Klasztoru Benedyktów. Następne wzmianki na temat wsi Kaszów pochodzą z dokumentów wydawanych w latach 1229 i 1275 przez Bolesława Wstydliwego i Kunegundę.