Organizacja tradycyjnego domu

Głównym miejscem wokół, którego skupiało się życie mieszkańców wsi był dom. Chaty uboższych miały tylko jedną izbę i komórkę, u zamożniejszych spotykało się dwie izby. Tradycyjny sposób urządzania izby charakteryzował się po tym, że piec i stół zazwyczaj były umieszczone w przeciwległych rogach (układ diagonalny).

Chata kaszowska

Chałupa chłopska w regionie Ziemi Krakowskiej była zawsze konstrukcji zrębowej, inne techniki jak przysłupowa występowały sporadycznie. Odmianę "kaszowską" budowy domów wyróżnia kolor belek zrębu tj. naturalny lub malowane na żółto albo brązowo o uszczelnieniach z gliny malowanych na niebiesko. Domy kryto dachem czterospadowym ze strzechy. W Kaszowie zachowało się kilka takich domów. Zdjęcia kilku z nich można oglądać w naszej galerii.