Rekonstrukcja wyglą…du neandertalczyka w Neanderthal-museum

Pradzieje – Paleolit środkowy

Na temat dziejów prehistorycznych Kaszowa trudno pisać ze względu na brak prac archeologicznych prowadzonych w naszej wsi. Jednak można przypuszczać, że zainteresowanie gatunku ludzkiego tym rejonem Polski przebiegało podobnie jak sąsiadujących wsi ” Mników, Baczyn, Kryspinów oraz atrakcyjnego ze względu na ukształtowanie terenu pasu dolinek podkrakowskich czy też samej jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Kultura łużycka

Kultura występująca na terenach: Łużyc, Polski, Słowacji północnych Moraw i części Ukrainy, między 1300 a 400 p.n.e. Nazwa jej pochodzi od cmentarzyska w miejscowości Hallstatt w Austrii).