Etymologia nazwy Kaszów

1105, 1123-115- Kasow, Cassow 1366, Caszof- fals. Z XVIII w., 1450 Kaszow, 1529 Chaschow, 10 km na NW od Skawiny.Kaszów- wieś powiatu krakowskiego, przy gościńcu krakowsko- śląskim, na zachodzie od Krakowa, 15 kilometrów, nad potoczkiem od Nowej Wsi płynącym, który nieopodal Kaszowa wpada do Sanki. Ma posiadłości większości roli ornej. Własność Jana Skarlińskiego. Należy do […]

1311 Władysław Łokietek

1311 Wladysław Łokietek za udział w buncie (wójta Alberta) odbiera Zudrmannowi z Pisar sołectwa Kaszów i Śmierdzącej i oddaje klasztorowi. Kazimierz Wielki nadaje ww. klasztorowi sołectwo między innymi Kaszów na takich warunkach, na jakich trzymał je sam i przed nim Wisław i Fryczko.

Mapy okolicy XVI i XVII wiek

W galerii pojawił się nowy temat –  ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] stare mapy okolic Kaszowa.   Mapy oczywiście nie skupiają się  na samym Kaszowie a nawet go nie obejmują ale dają obraz jak  kształtowała się okolica.

Cud nad Wisłą

W połowie sierpnia 1920 roku zdawało się, że zmartwychwstała dosłownie Polska ze  szponów zwyrodniałych Bolszewików i Niemców. Jedna Turcja stanęła w obronie a Czesi, Litwini, Niemcy nawet Anglia była wroga Polsce. Opis ten jest cytatem z "Kroniki Szkoły Ludowej w Kaszowie".

Kaszowskie Tatary

Niejednokrotnie można się spotkać z określeniem Kaszowian tatarami. Być może jest tutaj ziarno prawdy mówiącej, że osiedlali się w Kaszowie Tatarzy ciągnący w roku 1241 na Śląsk. Wieść gminna niesie, że jako znawcy koni i kowalstwa byli niejako chętnie widziani we wsiach.

Kaszów w czasach Wolnego Miasta Krakowa

Wolne Miasto Kraków powstało po kongresie wiedeńskim(1815r), niejako skutek niezgody pomiędzy zaborcami. Graniczyło z Rosją, Prusami i Austrią. Na jego terytorium znajdowały się – poza Krakowem – 224 wsie (ok. 60% z nich było w rękach prywatnych właścicieli) w tym nasz Kaszów i 4 prywatne miasteczka – Jaworzno, Chrzanów, Trzebinia i Nowa Góra.