Pradzieje – Paleolit górny

Paleolit górny trwał od ok. 40 tys. do ok. 14 tys. lat p.n.e.W okresie tym pojawiły się neoantropy (Homo sapiens fossilis) odpowiadające zarówno pod względem budowy fizycznej jak i potencjalnych możliwości umysłowych człowiekowi współczesnemu. Charakteryzował się zmiennym klimatem w zależności od ruchów lodowca. Gdy lodowiec nasuwał się na Europę, klimat oziębiał się (interglacjał), gdy się cofał, […]