Kultura przeworska

Kultura ta zwinęła się w okresie pomiędzy II w.p.n.e a I wiekiem n.e. Nazwę przyjęła od cmentarzyska w Gaci koło Przeworska.Jest to ostatnią ze znacznych kultur archeologicznych występujących na naszym terenie.