Kaszów w czasach Wolnego Miasta Krakowa

Wolne Miasto Kraków powstało po kongresie wiedeńskim(1815r), niejako skutek niezgody pomiędzy zaborcami. Graniczyło z Rosją, Prusami i Austrią. Na jego terytorium znajdowały się – poza Krakowem – 224 wsie (ok. 60% z nich było w rękach prywatnych właścicieli) w tym nasz Kaszów i 4 prywatne miasteczka – Jaworzno, Chrzanów, Trzebinia i Nowa Góra.