Kaszów w czasach Wolnego Miasta Krakowa

Wolne Miasto Kraków powstało po kongresie wiedeńskim(1815r), niejako skutek niezgody pomiędzy zaborcami. Graniczyło z Rosją, Prusami i Austrią. Na jego terytorium znajdowały się – poza Krakowem – 224 wsie (ok. 60% z nich było w rękach prywatnych właścicieli) w tym nasz Kaszów i 4 prywatne miasteczka – Jaworzno, Chrzanów, Trzebinia i Nowa Góra.

Historia wieków średnich

Pierwsze wzmianki na temat wsi pochodzą z 1105 roku w dokumentach stwierdzających przywileje Klasztoru Benedyktów. Następne wzmianki na temat wsi Kaszów pochodzą z dokumentów wydawanych w latach 1229 i 1275 przez Bolesława Wstydliwego i Kunegundę.